CIO-prioriteringer: Hva må vi gjøre bedre i 2011?

Analytikere forteller alltid CIO-er hva prioriteringene bør være de neste 12 månedene. Men hva ser CIOs som hovedfokusområder? Rapporterer Sam Samels.

Returen til kontoret etter nyttårsferien bringer sine egne skikker: pendlingens pendler, en kraftig innboks og et ønske om å gjøre ting bedre i 2011.

Slike mål ledsages av en annen tradisjon, hvor analytikere og konsulenter skynder deg å fortelle deg om de viktigste teknologiene virksomheten må kjøpe og implementere i løpet av 2011.

Men er disse teknologiprosjektene det reelle fokuset for CIO-er? Her diskuterer IT-lederne sine prioriteringer for 2011. Disse diskusjonene er gruppert rundt fem sentrale temaer. Det som virker synlig fra slike temaer er at virksomhetsledelse, ikke bare IT-implementering, vil være toppen av CIOs prioriteringsliste for 2011.

1. Å forstå forretningsperspektivet

Andrew Abboud, CIO ved City University i London, har en styrende tanke for IT-ledere i 2011: "CIOs bør bruke lite, om noen, tid på teknologi og fokusere i stedet på å heve spillet og profilen deres fra et forretningsmessig perspektiv."

Når det gjelder hans egen tilnærming, sier Abboud at han vil konsentrere seg om forretningsperspektivet ved å fokusere på viktige, snarere enn bare presserende aktiviteter som ledere noen ganger glemmer.

CIOs bør bruke mer tid på å kommunisere positivt ved nyere teknologiske investeringer slik at forretningsverdien til IT blir forstått
(Fotokreditt: Shutterstock)

Abboud grupperer slike perspektivbaserte aktiviteter i kommunikasjon, utdanning og engasjement. For det første å kjøre gjennom fordelene ved nyere investeringer og kommunisere positive, slik at forretningsverdien til IT blir forstått.

For det andre å utdanne toppledelsen om mulighetene som presenteres gjennom ny teknologi, for eksempel sosiale medier og mobile enheter. Til slutt, å utdype hans forståelse av kundebehov og virkeligheten for hvordan IT-tjenester leveres: "Jeg vil gjøre dette ved å gå tilbake til butikkgulvet, " sier Abboud.

2. Definere nettopp styring

Lavkonjunktur og utvinning bringer en rekke økonomiske utfordringer. Gamle og etablerte måter å levere IT til virksomheten blir analysert og nye kostnadseffektive produksjonsmidler etterspurt.

Gå fremover CIO, som må lede virksomheten mot et lovet land med bedre - og billigere - IT. Denne nye IT-en er basert på viktige teknologiske tilnærminger, som nettskyen, virtualisering, samarbeid og mobilitet - og CIO må gi et tett definert rammeverk for levering.

"Det er tydelig at vi har en ny normal med tanke på grunnleggende IT-forbruk etter resesjon, og med denne nye baseline kommer et krav til ...

© Copyright 2021 | pepebotifarra.com