Konfigurere selvbetjeningsrollen Hyper-V

For å levere virtuelle maskiner med selvbetjening, så vel som administrative rettigheter, krever det en god del styring og interne retningslinjer for å være en gjennomførbar løsning. Videre er det en rekke hensyn til lisenser og virtualiseringskapasitet som følger med selvbetjening av virtuelle maskiner.

I Microsofts System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) vil selvbetjeningsrollen tillate en eller flere brukere å kunne utføre en enkel liste over virtualiseringsfunksjoner. Selvbetjeningsrollen i SCVMM er en del av Microsoft System Center VMM Self-Service Portal 2.0, som er en del av Microsoft Private Cloud-samlingen av løsninger. Selvbetjeningsportalen, som brukes av selvbetjeningsrollen, er en egen installasjon fra SCVMM DVD-media ( figur A ). Figur A

Klikk på bildet for å forstørre det.
Brukerroller innen SCVMM ligger i administratordelen, og klikker deretter på Brukerroller. Standardrollen er administratorrollen med en standardinstallasjon. En selvbetjeningsrolle kan skapes her. Figur B viser en selvbetjeningsrolle som opprettes for en bruker som heter RWVDEV \ randall.flagg. Figur B

Klikk på bildet for å forstørre det.
I denne konfigurasjonen blir hver godkjent handling tilordnet brukeren bortsett fra muligheten til å fjerne en virtuell maskin. Selvbetjeningsrollen kan også spesifisere hvilke maler for virtuelle maskiner som kan distribueres, samt gi en kvote på hvor mange virtuelle maskiner som kan opprettes. Når selvbetjeningsportalen er installert og rollen er konfigurert, kan RWVDEV \ randall.flagg-brukeren logge seg på ( figur C ). Figur C

Klikk på bildet for å forstørre det.

Portalen lar deretter definere maler som kan defineres, inkludert alternativer for gjester som lokalt passord, diskstørrelse, minnemengde og andre faktorer. Kvoten vises nederst for å gi en visuell indikasjon på hvor mange virtuelle maskiner som er igjen for selvbetjeningens rollekvote.

Selvbetjeningsportalen er en velsignelse for tillatelsesadministrasjon. I konfigurasjonen over er RWVDEV \ randall.flagg-brukeren bare medlem av RWVDEV \ Domain Users-gruppen, så ingen SCVMM- eller Hyper-V-spesifikke tillatelser er nødvendige. Enda bedre er at selvbetjeningsportalen kan gi brukere av selvbetjeningsrollen lokale administratorrettigheter på de Hyper-V-virtuelle maskinene de oppretter.

Hvis du har brukt selvbetjeningsportalen for SCVMM, kan du dele dine erfaringer med å bruke verktøyet.

© Copyright 2021 | pepebotifarra.com