Fordeler og ulemper med mini blader kontra fullblader

Bladeserveren er god til pålydende ved at det er flere administrasjonsverktøy, redusert plassbehov og kostnadsfordeler. Mange datasentre kan ikke dra nytte av kniver på grunn av den innledende investeringen eller tanken om at kravene aldri vil fylle bladene til break-even kostnadspunktet. Ofte er gjennombruddsterskelen omtrent 5 eller 6 kniver i et chassis.

Det er et alternativ med minibladen. Blant mainstream-tilbudene til mini-bladet er MDS Micro's Quad V- og Dual V-serverserie. Quad V kan levere fire servere på en 2U-plass, og Dual V kan levere to servere i en 1U-kabinett. Disse serverne har også et innebygd InfiniBand-grensesnitt (40 GB / s) for hver server for å levere ekstra lagrings- eller nettverksressurser over konsoliderte I / O. Figur A viser Quad V-serveren:

Figur A

Mini-bladtilbudet fra MDS Micro er annerledes enn det tradisjonelle bladchassiset ved at de ofte brukes med konsoliderte I / O-løsninger som Xsigo med en I / O-direktør. Hvis serverne bare trenger CAT-5-nettverkstilkobling og tilgang til de 3 SATA-stasjonene (i tilfelle av Quad V), kan disse serverne fungere frittstående uten en I / O-direktør. Hvert blad har også to Gigabit Ethernet-kontrollere om bord.

Det minibladen ikke bringer til bordet, er den sentraliserte styringen som HP Virtual Connect og kobling på chassis, som er vanlig i det tradisjonelle bladchassiset. Dette er imidlertid et alternativ for det lille bladbehovet der to eller fire servere er mer fornuftige og bare standard strømtilkoblinger er tilgjengelige. Serverne kan også brukes i blokker for å legge til kapasitet. Dette betyr at hvis tolv servere er påkrevd, kan tre Quad V-servere settes på plass og bruker bare 6 U. I tradisjonelle bladløsninger kan dette være et andre chassis på mellom 8U eller 10U.

Høres minibladen ut som et alternativ for det ultra tette miljøet? Eller tilbyr minibladen et kraftig slag til fjernkontoret med små krav til infrastruktur? Del kommentarene nedenfor.

© Copyright 2021 | pepebotifarra.com